Kategorija: Možgani

Ali uporaba antiepileptikov poveča tveganje za Parkinsonovo bolezen?

Čeprav izsledki nakazujejo na obstoj tovrstne povezave, so potrebne obsežnejše raziskave.

več >

(Ne)uspeh zdravil za Alzheimerjevo bolezen

Čeprav so novice o odobritvi novih zdravil sprva spodbudne, podrobnejši pregled izsledkov in postopkov v ozadju odpira številna vprašanja.

več >

Se nevroni v petrijevkah lahko naučijo igrati?

Ne le možgani, tudi celične kulture so se sposobne učiti.

več >

Lahko z Viagro preprečimo kognitivni upad?

Nedavni izsledki zavračajo učinkovitost sildenafila (Viagre) za preprečevanje Alzheimerjeve bolezni, domnevno izkazano v predhodnji raziskavi.

več >

Propranolol pri posttravmatski stresni motnji

Raziskovalci so preverjali, ali propranolol lahko pomaga pri obvladovanju posttravmatske stresne motnje.

več >

Vloga serotonina pri depresiji

Nedavna raziskava vzbuja dvom v serotoninsko razlago depresije, a strokovnjaki svarijo pred prekomernim poenostavljanjem.

več >

Nevrološki dogodki po cepljenju proti COVID-19: analiza podatkovne baze VAERS

Pojavnost nevroloških zapletov po cepljenju je bila med 132- in 617-krat manjša kot po akutni okužbi.

več >

Pasti majhnih raziskav v nevroznanosti

Majhni vzorci številnih nevroznanstvenih raziskav krnijo njihovo uporabno vrednost.

več >

Vpliv glukokortikoidov na možgane

Glukokortikoidi so morda povezani s spremembami v beli možganovini, kar bi lahko delno razložilo njihove nevropsihiatrične stranske učinke.

več >

Benzodiazepini in zdravje sinaps

Izsledki raziskave na miših orisujejo nov mehanizem, po katerem benzodiazepini lahko krnijo obstojnost sinaps in prispevajo h kognitivnim motnjam.

več >