Ali uporaba antiepileptikov poveča tveganje za Parkinsonovo bolezen?

Čeprav izsledki nakazujejo na obstoj tovrstne povezave, so potrebne obsežnejše raziskave.

več >

Prehranske navade in pojavnost demence

Če si od načel zdravega prehranjevanja obetamo koristi, je ključno, da jih dosledno izvajamo.

več >

(Ne)uspeh zdravil za Alzheimerjevo bolezen

Čeprav so novice o odobritvi novih zdravil sprva spodbudne, podrobnejši pregled izsledkov in postopkov v ozadju odpira številna vprašanja.

več >

Vpliv življenjskega sloga, spola in genskega dejavnika na kognitivno rezervo

V raziskavi se je stopnja zaščitnih učinkov življenjskega sloga na ohranjanje umskih sposobnosti razlikovala glede na spol in nosilstvo gena za APOE4.

več >

Se nevroni v petrijevkah lahko naučijo igrati?

Ne le možgani, tudi celične kulture so se sposobne učiti.

več >

Z obteženo odejo do boljšega spanca

Uporaba obtežene odeje je bila pri mladih, zdravih preiskovancih povezana z večjim izločanjem melatonina kot uporaba navadne odeje.

več >

Lahko z Viagro preprečimo kognitivni upad?

Nedavni izsledki zavračajo učinkovitost sildenafila (Viagre) za preprečevanje Alzheimerjeve bolezni, domnevno izkazano v predhodnji raziskavi.

več >

Propranolol pri posttravmatski stresni motnji

Raziskovalci so preverjali, ali propranolol lahko pomaga pri obvladovanju posttravmatske stresne motnje.

več >

Povezava zgradbe možganov s pitjem alkohola

Dedna nagnjenost k manjši debelini možganske skorje pri odraslih morda lahko prispeva k pogostejšemu vnosu alkohola, a so za opredelitev vzročnosti potrebne dodatne raziskave.

več >

Vloga serotonina pri depresiji

Nedavna raziskava vzbuja dvom v serotoninsko razlago depresije, a strokovnjaki svarijo pred prekomernim poenostavljanjem.

več >